تصویر عابدزاده و علیرضا حقیقی

تصویر عابدزاده و علیرضا حقیقی
[ دوشنبه یازدهم مرداد 1389 ] [ 13:41 ] [ S.dez ]
[ ]

به اميد قهرماني پرسپوليسي

به اميد قهرماني پرسپوليسي
[ دوشنبه یازدهم مرداد 1389 ] [ 13:39 ] [ S.dez ]
[ ]

اینم یه نمای زیبا از هواداران پرسپولیسی

اینم یه نمای زیبا از هواداران پرسپولیسی
[ دوشنبه یازدهم مرداد 1389 ] [ 13:38 ] [ S.dez ]
[ ]